Biserica şi cetatea

Home Biserica şi cetatea

1218: Începe (probabil) construcția bisericii cu hramul Sfânta Cruce

1240: Se continuă construcția bisericii, sub influența șantierului de la Cârța în stilul goticului timpuriu cistercian (vezi Bartolomeu și Cârța)

1300: Primul zid de incinta în jurul bisericii

1400: Scrisoare de indulgență pentru biserica Sfțntei Cruci din Prejmer

1461 – 1515: Lucrări de reconstrucție, turnul central devine clopotnița, boltă nouă în travea centrală, aripa din vest se prelungește, galeria din vest, portal din vest, fereastra traforată din vest, inscripția anului 1515 pe peretele sudic.

1520: În capela din nord se amenajează sacristia

1556: Se construiește castelul

1752 – 1753: Șarpantă nouă

1785: Acoperirea acoperișelor cu țiglă

1785: Încetează înmormântările din biserica și din împrejurimea ei, este înființat cimitirul actual

1792: Înlocuirea podului de lemn peste șanțul de apărare cu un pod de piatră

1793: Se construiește casa sfatului și al magazia fiscală deasupra coridorului lung, care primește o boltă nouă

1801: Renovare

1802: Un ceas nou în turn

1804: Orga se mută deasupra altarului nou. Altarul gotic vechi este așezat deasupra portalului din sud.

1856: Se umplă șanțul de apărare cu pâmănt și se construiește coridorul de intrare actual.

1962 – 1970: Renovare: Orga se mută pe galeria din vest, se demolează galeria din est. Se montează altarul gotic. Se deschide poprtalul din vest care a fost zidit. Pardoseala nouă din cărămizi după modelul vechi găsit în timpul renovării.

1992: Renovarea acoperișelor de către fundația “Siebenbürger Stiftung” (Chr. Habermann)