1804 se ridică un altar nou, al cărui panou central este pictat de pictorul brașovean Friederich Miess. Acest tablou se află astăzi pe peretele de vest a navei laterale din nord

1970 se montează altarul vechi din sec. XV. după restaurarea lui.

Altarul este fragmentar. S-au păstrat panoul central și patru panouri din fața zilelor de sărbătoare și patru panouri din față zilelor de lucru.

Cele opt panouri fixe, predela și încadramentul sculptat s-au pierdut.

Panourile păstrate reprezintă scene din viața lui Iisus Hristos:

Pe fața zilelor de sărbătoare:

  • Panoul central: Crucificarea
  • Panoul superior din stânga: Coborârea de pe cruce
  • Panoul superior din stânga: Punerea în mormint
  • Panoul inferior din stânga: Învierea
  • Panoul inferior din dreapta: Mironoşițele la mormintul gol

Pe fața zilelor de lucru:

  • Panoul superior din stânga: Cina cea de taină
  • Panoul superior din dreapta: Spălarea picioarelor Sft. Petru
  • Panoul inferior din stânga: Iisus în fața marelui preot
  • Panoul inferior din dreapta: Biciuirea